090.425.3341

Pin bộ đàm cầm tay Motorola

Pin NiMH dùng cho bộ đàm Motorola